PDF-versjon opprettes. Dette kan ta litt tid.

Oppdaget sikkerhetshull i system

Vi har oppdaget et sikkerhetshull i systemet Ukom bruker for å evaluere våre undersøkelser Sikkerhetshullet innebærer at e-postadresser ved et tilfelle ikke ble anonymisert i forbindelse med utsending av evalueringsskjema etter en undersøkelse.

Vi fikk raskt oversikt over omfanget og alle som er direkte berørt er kontaktet og informert. 
Sikkerhetshullet er knyttet til applikasjonen Forms og er av teknisk art. Feilen ble umiddelbart meldt til Microsoft og til Norsk Helsenett (NHN), som er Ukoms tjenesteleverandør. 

– Beskyttelse av våre informanter er vår høyeste prioritet. Vi ser alvorlig på at denne typen sikkerhetshull nå er oppdaget, og vi går gjennom vår egen bruk av den aktuelle applikasjonen, for at bruken av denne applikasjonen skal være helt trygg for våre informanter, sier Pål Iden, direktør i Ukom. 

Saken er meldt til Datatilsynet, og blir fulgt opp etter gjeldene regler for håndtering av personvern og informasjonssikkerhet.