PDF-versjon opprettes. Dette kan ta litt tid.

Rapport om helsehjelp til personer med alvorlig psykisk lidelse og voldsrisiko 

Torsdag 26. januar kl.10.00 legger vi fram rapporten «Helsehjelp til personer med alvorlig psykisk lidelse og voldsrisiko". Vår undersøkelse og rapport tar utgangspunkt i helsehjelpen som gjerningsmannen fikk i årene før tragedien på Kongsberg 2021. 

13. oktober 2021 ble et helt lokalsamfunn rammet da en mann begikk fem drap og elleve drapsforsøk på Kongsberg. Når tragedier som dette skjer, har samfunnet et stort behov for å forstå og få svar på spørsmål om hvordan slikt kan skje. Kan vi bli bedre i stand til å forebygge denne typen tragedier? 

Vi har ikke undersøkt hva som skjedde den aktuelle dagen. Vi har ikke vurdert helsetjenestens og andre beredskapsmyndigheters innsats i forbindelse med drapene eller i etterkant av disse. 

Vår rapport dreier seg om helsehjelp til personer med alvorlig psykisk lidelse og voldsrisiko. Målet er å finne punkter for læring til helsetjenesten som kan bidra til å forebygge at lignende skjer igjen. Vi har også sett på hvordan helsetjenesten kan ivareta de pårørende og sikre deres rett til å medvirke.

Rapporten publiserer vi under menypunktet rapporter

Presenterer rapporten i et webinar

Rapporten blir presentert av Pål Iden, direktør i Ukom, i et webinar torsdag 26. januar. 
 
Webinaret starter kl. 10.00 og varer i rundt 30 minutter.  
 
Webinaret kan du se på vår nettside, via vår side på vimeo og det sendes også på Ukoms facebookside.