PDF-versjon opprettes. Dette kan ta litt tid.

Svar på kommentarer og klage på rapport

Ukom har fått kommentarer og klage på rapporten "Pasientsikkerhet for barn og unge med kjønnsinkongruens". Det er Foreningen for Kjønns- og Seksualitetsmangfold (FRI), Pasientorganisasjonen for Kjønnsinkongruens (PKI) og Skeiv ungdom som er avsendere. Kommentarene og klagen er grundig gjennomgått og svar er sendt.

Vi ønsker å utdype vår rolle og vårt mandat som er viktig for å forstå bakgrunnen for rapporten. Samtidig ønsker vi åpenhet om vår gjennomgang. Vårt brev og svar gjør vi derfor tilgjengelig for alle. 

Vårt grunnleggende budskap i rapporten er at dette feltet trenger et løft og bedrede og tydeligere rammer for å bedre pasientsikkerheten, spesielt knyttet til helsehjelp som gis til barn og unge. Ukoms samfunnsoppdrag er å bedre pasientsikkerheten i helse- og omsorgstjenesten.

Vi er opptatt av at helsetjenestetilbudet skal være trygt og forsvarlig, og i rapporten kommer vi derfor med anbefalinger som kan bidra til et bedre og sikrere helsetjenestetilbud. 

Våre anbefalinger tar til orde for en revidering av den nasjonal faglige retningslinjen, trygging av rammene for behandling som tilbys barn og unge og tiltak for å styrke kunnskapsgrunnlaget. Anbefalingene framhever også at det bør legges til rette for systematisk innsamling av data og følgeforskning. Vi peker på at det er behov for god oppfølgning av helhetlige behov, uavhengig av type hjelp og behandling. Rapporten er tydelig på at det er viktig at alle blir ivaretatt, også mens tjenestetilbudet er under utvikling.

I brevet svarer Ukom utdypende om disse temaene:
•   Ukoms rolle og mandat
•   Bakgrunnen for undersøkelsen, prosessen og involvering
•   Kunnskapsgrunnlaget og retningslinjer
•   Hva Ukom legger i utprøvende behandling  
•   Ytringsklima og samhandling

Les Ukoms brev og svaret på klagen (PDF)

Kommentaren og klage til Ukom fra FRI, PKI og Skeiv ungdom (PDF)

Rapporten "Pasientsikkerhet for barn og unge med kjønnsinkongruens"