PDF-versjon opprettes. Dette kan ta litt tid.

To år med pandemi for barn og unge – lanserer ny rapport

Torsdag 24. mars kl.10.00 legger vi fram rapporten "To år med pandemi – status for det psykiske helsetilbudet for barn og unge". Vi oppsummerer hvordan situasjonen for det psykiske helsetilbudet for barn og unge har utviklet seg nasjonalt, etter to år med pandemi.

Våren 2021 gjennomførte vi en kartlegging av situasjonen i tjenester og hjelpetilbud rettet mot barn og unge med behov for psykisk helsehjelp. Fjorårets kartlegging beskrev en bølge av økt tilstrømning av pasienter, særlig innenfor tilstander som alvorlige spiseforstyrrelser, psykoselidelser og selvmordsproblematikk i de yngre aldersgruppene. Rapporten viste at pandemien tydeliggjorde sårbarheter i et system som allerede var under press, og på det tidspunktet kunne vi ikke se hvor lang eller bratt bølgen kom til å bli.

Nå er det gått enda et år. Vår nye statusrapport viser at utfordringene ikke er blitt mindre.

Kartleggingen omfatter kommunale tjenester, spesialisthelsetjenester og frivillige organisasjoners lavterskeltilbud og viser utviklingen på nasjonalt nivå.

Statusrapporten blir presentert av Linn Merethe Bæra, leder for brukererfaring i et webinar torsdag 24. mars, Webinaret fra kl.10.00-10.20. 

Se webinaret 

Webinaret sendes på facebook, og kan også ses på vår nettside ukom.no eller via vår side på vimeo.