PDF-versjon opprettes. Dette kan ta litt tid.

Ukom er offisielt åpnet og i gang med å ta imot varsler

Statens undersøkelseskommisjon tar nå imot varsler. 2. mai ble kommisjonen offisielt åpnet av helseminister Bent Høie.

- Jeg er veldig stolt og glad over å feire åpningen av undersøkelseskommisjonen sammen med dere. Dette er en stor dag for pasientene, fagfolkene og for helsetjenesten som tilhører oss alle, sa helseminister Bent Høie da han formelt åpnet Statens undersøkelseskommisjon (Ukom) torsdag 2. mai.

- Fra i dag kan pasienter, brukere, pårørende og helsepersonell varsle undersøkelseskommisjonen om alvorlige hendelser og forhold.
Fra i dag skal alle som yter helsetjenester i offentlig regi eller etter avtale med det offentlige varsle kommisjonen om alvorlige hendelser, sa han videre.

Statsråden understreket i sin tale at det foregår mye godt arbeid med pasientsikkerhet i helsetjenesten. 

For mange uønskede hendelser

- Men vi må dessverre erkjenne at det går for sakte. Andelen pasientskader i somatiske sykehus var på nær 14 prosent i 2017. Det er nøyaktig like høyt som i 2012, sa han videre og understreket at dette er nasjonale tall.

- Vi kan aldri gardere oss 100 prosent mot uønskede hendelser. Men vi må bli flinkere til å redusere risikoen for hendelser som fører til unødig skade og dødsfall. Vi må bli flinkere til å lære av uønskede hendelser og forhindre at de gjentar seg. Den nye undersøkelseskommisjon setter fart på dette viktige arbeidet.

Opprettelsen av Ukom har vært en viktig sak for Høie. Det var møtet med to familier, som hver hadde mistet en av sine kjære, som overbeviste ham. 

- De trodde det fantes systemer for å finne årsakene til slike dødsfall i helsetjenesten. Men de opplevde at det ikke fantes. De to familiene tok derfor til orde for en egen havarikommisjon som kan rykke ut ved dødsfall og alvorlige hendelser i helsetjenesten. En kommisjon som kan finne ut hva som har gått galt - og som kan spre kunnskap for å hindre at det skjer igjen, sa Høie. 

En av dem, Solveig Bistrup, var til stede under åpningen av Ukom. Etter at hun for noen år siden mistet sin datter Elisabeth, har hun vært en av flere pårørende som i siden har arbeidet hardt for opprettelsen av en undersøkelseskommisjon. I sin tale under åpningen sa hun blant annet: 

- Mange er opptatt av å si at det er lite tenkelig at man skal komme til bunns i saken. Hva slags holdning er det? Altfor tilbakelent. Jeg er så inderlig opptatt av at Ukom må tørre. Dere må bli ledende i det å være raskt ute, komme bil bunns i saken og finne alle mulige bakenforliggende årsaker.

Åpenhet når noe går galt

Ukoms direktør, Pål Iden, påpekte i sin tale viktigheten av åpenhet når noe går galt.

- For at Ukom skal lykkes med sitt oppdrag og helsetjenesten med sitt, må åpenheten om det som kan gå galt bli større. Skuldrene må bli lavere, nysgjerrigheten mer levende, viljen til å dele større, støtten til dem som rammes bedre. 

- Å gjøre en forskjell handler om å stille seg foran i en bevegelse, mobilisere andre til innsats, til endring og forbedring. Mennesker kan gjøre en forskjell, organisasjoner kan gjøre en forskjell, språk kan gjøre en forskjell, historier kan gjøre en forskjell. Ukom kan bidra til å skape refleksjon, endring og forbedring, sa han. 

Ukom tar nå i mot varsler. De sendes oss via vår nettside.