PDF-versjon opprettes. Dette kan ta litt tid.

Ukom ser nærmere på tragedien på Kongsberg

Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten (Ukom) har arbeidet med en undersøkelse knyttet til pasienter med alvorlige psykiske lidelser som begår drap eller alvorlig voldskriminalitet. I forbindelse med dette, vil vi nå også hente inn opplysninger knyttet til tragedien på Kongsberg. Bakgrunnen er at vi ønsker å se om denne alvorlige hendelsen bør undersøkes særskilt.

Pål Iden_A.jpg
Pål Iden, direktør i Ukom

– Drapshendelsen på Kongsberg berører oss alle, også oss som jobber for å forebygge alvorlige hendelser i helse- og omsorgstjenesten. Vi har nå besluttet å hente inn informasjon om den alvorlige hendelsen på Kongsberg, sier Pål Iden, direktør i Ukom. 

Ukom vil vurdere om det er forhold ved Kongsberg-hendelsen som kan belyse helsetjenestens rolle og mulighet for å forebygge alvorlige voldshandlinger begått av pasienter med alvorlig psykisk lidelse.

Publiserer undersøkelse med tilvarende tema innen utgangen av november

Den undersøkelsen vi er i gang med dreier seg om en pasient som ble utskrevet fra det psykiske helsevernet, og som senere begikk et drap. 

Ukom er i ferd med å avslutte arbeidet, og målet er å publisere undersøkelsen innen utgangen av november.  

– Undersøkelsen tar for seg samarbeid mellom helsetjenesten og politi/påtalemyndighet knyttet til psykisk syke personer som begår alvorlig vold. Vi ser at flere av de forholdene som vår rapport bygger på, berører de spørsmålene som nå stilles i offentligheten etter Kongsberg-drapene, sier Iden.

Undersøkelsen blir publisert på nettsiden til Ukom, www.ukom.no, innen utgangen av november. Basert på funnene i undersøkelsen, gir vi anbefalinger om ulike tiltak som kan bidra til å bedre sikkerheten i helse- og omsorgstjenesten.