PDF-versjon opprettes. Dette kan ta litt tid.

Ukom tar imot varsler under korona-pandemien

Koronapandemien setter hele helse- og omsorgstjenesten under et stort press. Dermed er det viktigere enn noen gang å følge med på pasientsikkerheten.

Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten (Ukom) følger nå tett med på utviklingen i helse- og omsorgstjenesten.

Koronapandemien setter hele helse- og omsorgstjenesten under et stort press. Det gjør det viktigere enn noen gang å følge med på pasientsikkerheten.

Enkelt å ta kontakt

Ukom vil under pandemien være en tilgjengelig ressurs for helsepersonell, pasienter og pårørende.Du kan melde fra om alvorlige hendelser, kritiske forhold og viktige bekymringer.

Pandemien og de nødvendige tiltakene som er iverksatt for å håndtere covid-19-pasientene, gir økt press i mange deler av helse- og omsorgstjenesten. Omstilling av drift og omdisponering av helsepersonell medfører et generelt økt risikonivå.

Helse- og omsorgstjenesten har i disse dager en dobbel utfordring. Samtidig med å håndtere pandemien, må vi sikre at viktige deler av helsetjenesten fortsatt fungerer mest mulig som normalt. Andre sykdommer og akutte tilstander tar ikke pause.

Ønsker dialog med tjenesten

Pandemien utvikler seg fra dag til dag. Det er viktigere enn noen gang å følge med, høste erfaringer og justere kursen underveis.

Ukom er opptatt av at erfaringer nå deles både for evaluering underveis og læring i ettertid. Gjennom den tiden pandemien varer, ønsker vi en tett dialog med helse- og omsorgstjenesten. Hensikten er å bidra til å fange opp og formidle erfaringer som kan ivareta pasientsikkerheten i en krisetid.

Vår oppmerksomhet rettes mot hvordan de mest nødvendige, ordinære helsetjenestene kan ivaretas også under pandemien.