PDF-versjon opprettes. Dette kan ta litt tid.

Webinar: Gjentatte henvendelser til legevakt

Vi presenterer rapporten "Gjentatte henvendelser til legevakt – hvorfor fanger ikke legevakttjenesten alltid opp alvorlighetsgrad når pasienter ringer?".

Rapporten tar utgangspunkt i historien til “Ida”. Hun var høygravid og ble syk med influensasymptomer. I løpet av tre dager med sykdom var hun i kontakt med fastlegevikar, legevakt og Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK) totalt seks ganger, men ingen oppfattet hvor alvorlig syk hun var. Den tredje dagen blir hun funnet livløs i sengen av moren. Ida og barnet i magen døde.

Ukom har mottatt over 300 varsler om alvorlige uønskede hendelser på legevakt, også «Idas» historie. Fellesnevneren i et flertall av varslene er at pasienter har fått forsinket diagnostikk og behandling. I flere av disse sakene har pasienter eller pårørende vært i kontakt med legevakt gjentatte ganger i løpet av et sykdomstilfelle. Likevel er ikke alvorlighetsgraden i situasjonen blitt oppfattet. Mange har fått beskjed om å ta kontakt igjen ved forverring. Dette er bakgrunnen for Ukoms rapport og vi har undersøkt hvordan henvendelser til legevakt på telefon blir håndtert.

Se webinar og presentasjonen av rapporten

Du kan også webinaret, med tilpasning til full skjerm (Vimeo)

Les rapporten: Gjentatte henvendelser til legevakt