PDF-versjon opprettes. Dette kan ta litt tid.

Leder for medisin og helsefag

Nå leter vi etter vår nye leder for medisin og helsefag. Du får en sentral og spennende rolle i arbeidet med å videreutvikle Ukom.

Du blir en del av Ukoms lederteam, som har ansvar for strategisk ledelse og daglig drift av undersøkelseskommisjonen. Arbeidet i Ukom er organisert i tverrfaglige team. Vi ser derfor etter deg som har gode samarbeidsevner. Ukom er fortsatt under etablering og utvikling. Det betyr at vi verdsetter egenskaper som fleksibilitet, lærevillighet og nytenking.

Du får ansvar for å

  • følge med på utvikling, trender og risiko-områder i helse- og omsorgstjenesten
  • velge ut og prioritere alvorlige hendelser og forhold som kan bli en del av våre undersøkelser
  • delta faglig med veiledning og lederstøtte i pågående undersøkelsesprosesser
  • ivareta det medisinske og helsefaglige perspektivet i alt arbeidet i Ukom
  • bidra i faglig utviklingsarbeid
  • bidra i formidling av våre anbefalinger og funn i medium, tidsskrifter og konferanser, både skriftlig og muntlig
  • samarbeide med fagmiljø og ulike myndighetsorganer om pasientsikkerhet, både nasjonalt og internasjonalt


Du finner utfyllende informasjon hva og hvem vi ser etter i annonsen.
Søknadsfristen er torsdag 23. september.

Søk på stillingen