PDF-versjon opprettes. Dette kan ta litt tid.

"Ingen kan hjelpe meg"

Hvorfor ble Malin nødetatenes ansvar?