PDF-versjon opprettes. Dette kan ta litt tid.

For unge: Helsehjelp og kjønnsinkongruens

En versjon av rapporten "Pasientsikkert for barn og unge med kjønnsinkongruens, skrevet for deg som er ung.