PDF-versjon opprettes. Dette kan ta litt tid.

Gjentatte henvendelser til legevakt

– hvorfor fanger ikke legevakttjenesten alltid opp alvorlighetsgrad når pasienter ringer?