PDF-versjon opprettes. Dette kan ta litt tid.

Hva kan vi lære etter et drap begått i psykotisk tilstand?

Helsehjelp og samfunnsvern for pasienter med psykose og økt voldsrisiko. Rapport 5 - 2021.