PDF-versjon opprettes. Dette kan ta litt tid.

Pårørende sikrer trygg behandling

– funn fra Ukoms rapporter om involvering og ivaretakelse