PDF-versjon opprettes. Dette kan ta litt tid.

Pasientsikkerhet ved nye kirurgiske og invasive metoder

Historien om operasjonsmetoden taTME i Norge.