PDF-versjon opprettes. Dette kan ta litt tid.

Utforming av skjermingsenheter i det psykiske helsevernet

Rapport nr. 1-2021

En oppfølgningsrapport til Ukoms rapport 1-2020 "Dødsfall på en akuttpsykiatrisk sengepost - risikoforhold ved skjermingstiltak."