PDF-versjon opprettes. Dette kan ta litt tid.

Meld fra

Vi undersøker alvorlige hendelser og andre alvorlige forhold for å bedre sikkerheten til pasienter, brukere, pårørende og medarbeider i helse- og omsorgstjenesten. Alle kan melde fra til oss.

Fyll ut skjemaet under for å melde fra.

Alle kan melde fra til oss, både som er pasient, bruker og pårørende (familie, venner etc.) og som ansatt i helsetjenesten. Du kan melde:

  • Bekymringsmelding om alvorlige hendelser eller omstendigheter som har eller kan gå ut over pasienters og brukeres sikkerhet
  • Lovpålagte varsler om hendelser som har ført til svært alvorlig skade eller dødsfall (spesialisthelsetjenesteloven § 3-3a og helsetilsynsloven)
  • Melding om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen (gjelder kun helsepersonell)

Ler mer om ulike typer meldinger

Ukom vurderer alle meldinger vi mottar. Meldingene inngår i vår kartlegging av risiko i helse- og omsorgstjenesten. Vi avgjør selv hvilke alvorlige hendelser eller forhold vi skal undersøke. Ukom tar ikke stilling til sivilrettslig eller strafferettslig skyld og ansvar. 

Selv om vi ikke undersøker alle hendelser vi får melding om, så bidrar de til økt kunnskap om temaet og til forbedring i helse- og omsorgstjenesten.

Våre rapporter er offentlige, men inneholder ikke informasjon som kan brukes til å identifisere enkeltpersoners navn og adresse.

Les mer om hva vi gjør med meldingene

Taushetsplikt og personvern

  • Vi har taushetsplikt og deler ikke opplysninger fra deg med andre. 
  • Opplysningene du gir oss blir ivaretatt i tråd med personopplysningsloven.
  • Meldingen du sender oss er kryptert, og det er derfor trygt å skrive sensitiv informasjon.
  • Du kan velge å melde fra anonymt til oss.

Dine rettigheter

  • Du har rett til innsyn i eller få uriktige personopplysninger om deg korrigert eller slettet. 
  • Du kan klage til Datatilsynet om du mener at informasjonen du har oppgitt blir behandlet feil.

Les om behandling av personopplysninger i personvernserklæringen

1
Om bekymringen
2
Kontaktinfo
3
Oppsummering
4
Bekreftelse

Min rolle er:

Hva gjelder det?
melding om alvorlig skade eller dødsfall (lovpålagt)
bekymring om alvorlige forhold som truer pasientenes sikkerhet
bekymring om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen
Hvilken tjeneste eller institusjon gjelder meldingen for?
Sykehus
Hjemmetjenesten
Bofellesskap/omsorgsbolig
Sykehjem
Fastlegekontor
Privat helsetjeneste
Samhandling mellom flere tjenester
Usikker / gjelder ikke en spesiell tjeneste
Annet
Her fyller du inn kommunenavnet til kommunen der hendelsen eller det bekymringsverdige forholdet finner sted.
Hvem andre er kjent med bekymringen din?
Den/de bekymringen gjelder
Pasient/brukerombud
Helsepersonell
Helsetilsynet/Statsforvalterne
Annet
Hvem andre kjenner til forholdet?
Arbeidstilsynet
Helsetilsynet/Statsforvalterne
Ledelsen på arbeidsplassen
Verneombudet
Bedriftshelsetjenesten
Tillitsvalgt
Andre
Usikker / Vet ikke

Kontaktinformasjon

Hvordan vi ivaretar ditt personvern.
– Skjemaet sendes kryptert for å ivareta ditt personvern.
– Vi bruker personopplysningene dine kun for å kontakte deg.
– Opplysningene dine blir ivaretatt i tråd med personopplysningsloven.
– Ukom har taushetsplikt. Det betyr at vi ikke deler opplysningene med andre.

Det gjør det mulig for oss å kommunisere trygt med deg via digital postkasse.Les om digital postkasse
For at vi skal kunne ringe deg og følge opp saken
+47
Du har rett til innsyn og til å få uriktige opplysninger korrigert eller slettet.
Du kan klage til Datatilsynet hvis du mener opplysningene dine blir behandlet feil.

Oppsummering

Type melding

Endre

Hva er rollen din?

Endre

Kommune

Endre

Tjeneste/institusjon

Endre

Navn på institusjon

Endre

Hva gjelder bekymringen?

Endre

Hvem andre er kjent med bekymringen din?

Endre

Hvem andre kjenner til forholdet?

Endre

Tiltak gjennomført/forsøkt gjennomført

Endre

Ditt navn

Kim Nordmann

Endre

Fødselsnummer

110583 12345

Endre

Telefonnummer

91234567

Endre

Takk for at du valgte å melde fra til oss!

Din melding vil bli lagt inn i vårt system og vi vil følge opp med deg.

Vi kontakter deg i løpet av de nærmeste arbeidsdagene for å avtale et tidspunkt det passer for deg å snakke med oss.

I all vår videre kontakt med deg vil vi ivareta personvernet ditt.

Hilsen oss i Ukom.

Tilbake til forsiden
!

Et eller flere felt har ikke blitt utfylt. Vennligst fyll inn disse feltene, da det er informasjon vi trenger for å behandle saken.