PDF-versjon opprettes. Dette kan ta litt tid.

Oppfølging av somatisk helse hos pasienter med alvorlig psykisk lidelse

Sist oppdatert: 23/08/2023

Saksnummer: Sak 22 - 0059

Om saken:

Undersøkelsen er knyttet til personer med psykose som trenger akutt somatisk helsehjelp.

En kvinne med psykoselidelse hadde tegn til hjerteinfarkt. Hun ble akutt innlagt i en institusjon for psykisk helsevern. Hun fikk hjertestans og døde.

Ukom undersøker omstendighetene rundt og omfanget av hendelsen, for eksempel akuttmedisinsk hjelp i kommunen, innleggelsesprosessen og oppholdet på sykehuset.

Rapporten ble publisert 23. august 2023.

Vi er i sluttfasen av rapportskrivingen og diskuterer våre funn og anbefalinger med involverte aktører, aktuelle fagmiljø, og fagorganisasjoner. 

Rapporten blir publisert i løpet av august. 

Vi er i gang med analysearbeidet. Det innebærer å gå gjennom, bearbeide og analysere data vi har samlet. Vi går også gjennom styrende dokumenter og retningslinjer relatert til nødetatene og somatisk helsehjelp til pasienter med psykiske lidelser, i tillegg til annen relevant dokumentasjon og faglitteratur.

Vi arbeider nå med å innhente og systematisere informasjon og dokumentasjon som kan belyse hendelsen.

Vi kommer etter hvert til å intervjue involverte som kan bidra til å beskrive omstendighetene rundt hendelsen. Intervjuene blir gjort med pårørende, helsepersonell, i tillegg til ledere og andre aktuelle parter.

Vi henter også inn tall og annen dokumentasjon knyttet til lignende hendelser. I tillegg bruker vi faglige kilder, fagmiljøer og publikasjoner som grunnlag.

Arbeidet med undersøkelsen startet i januar 2022.  

Undersøkelsen startet etter at en kvinne med psykose og akutt hjerteinfarkt døde på sykehus. 

Vi planlegger å se etter bakenforliggende årsaker, og se etter læringspunkter som kan forebygge alvorlige hendelser i somatisk akuttmedisin for denne pasientgruppen.