PDF-versjon opprettes. Dette kan ta litt tid.

Gjentatte henvendelser til legevakt

Saksnummer: 21/00058

Om saken:

Ukom mottar mange varsler og meldinger som involverer kommunal legevakt.

Vi har startet arbeidet med en undersøkelse knyttet til hvordan henvendelser blir håndtert når personer ringer legevakten for å få hjelp. Undersøkelsen tar utgangspunkt i et varsel der en ung kvinne blir funnet død i sitt hjem. Hun var i kontakt med legevakten og 113 flere ganger, men ble ikke tatt inn til en vurdering.

Vi henter inn dokumenter og planlegger intervju.   

Målet er å være ferdig med undersøkelsen våren 2023.