PDF-versjon opprettes. Dette kan ta litt tid.

Helse- og omsorgstjenester til eldre

Sist oppdatert: 31/01/2023

Saksnummer: Sak 23/00185

Ukom starter en undersøkelse om helse- og omsorgtjenester til eldre mennesker. Undersøkelsen starter i løpet av våren 2023. 

Det er ikke avgjort om vi skal undersøke en konkret hendelse eller et tema. 
Bakgrunnen for arbeidet er at vi har fått mange varsler og bekymringsmeldinger som gjelder eldreomsorg og kommunale tjenester.
 

I starten jobber vi med å hente inn informasjon og dokumentasjon om temaet. Denne kartleggingen blir utgangspunktet for å undersøke forhold som har betydning for å styrke kommunale tjenester til eldre.