PDF-versjon opprettes. Dette kan ta litt tid.

Helsehjelp til pasienter med gjentakende, akutt selvmordsfare

Sist oppdatert: 05/06/2021

Saksnummer: Sak 21 - 00917

Ukom har startet arbeidet med å undersøke hva som skjedde da en kvinne som hadde en kjent psykisk lidelse tok sitt eget liv. Selvmordet skjedde i offentligheten.

Vi har i vår gjennomgått skriftlig dokumentasjon og vil i løpet av sommer og tidlig høst gjennomføre informasjonsmøter og intervjuer med sentral aktører. Undersøkelsen ser på behandlingstilbud og samhandling av tjenester til pasienter med psykisk lidelse og gjentagende selvmordsfare.

Ukom har bestemt å iverksette undersøkelse. Berørte parter, pasienter, pårørende, brukere og involverte i helsetjenesten informeres.