PDF-versjon opprettes. Dette kan ta litt tid.

Ingen kan hjelpe meg. Malin ble nødetatenes ansvar.

Sist oppdatert: 29/09/2023

Saksnummer: Sak 21 - 00917

Ukom har startet arbeidet med å undersøke hva som skjedde da en kvinne som hadde en kjent psykisk lidelse tok sitt eget liv. Selvmordet skjedde i offentligheten.

Rapporten ble publisert 19. mars 2024.

Vi er i gang med rapportskrivingen. I løpet av tidlig høst vil vi diskutere funnene våre med involverte tjenester, fagmiljøer og relevante organisasjoner.

Rapporten er planlagt publisert rundt årsskiftet.

Undersøkelsen ser på behandlingstilbud og samhandling av tjenester til pasienter med psykisk lidelse og gjentagende selvmordsfare.

Vi har startet analysearbeidet og gjennomfører de siste intervjuene med sentrale aktører.

Vi har i vår gjennomgått skriftlig dokumentasjon og vil i løpet av sommer og tidlig høst gjennomføre informasjonsmøter og intervjuer med sentral aktører. Undersøkelsen ser på behandlingstilbud og samhandling av tjenester til pasienter med psykisk lidelse og gjentagende selvmordsfare.

Ukom har bestemt å iverksette undersøkelse. Berørte parter, pasienter, pårørende, brukere og involverte i helsetjenesten informeres.