PDF-versjon opprettes. Dette kan ta litt tid.

Helsetjenester til personer med forhøyet voldsrisiko

Sist oppdatert: 11/05/2022

Saksnummer: Sak 21-01316

Ukom tar utgangspunkt i drapene i Kongsberg for å undersøke helsehjelpen til personer med forhøyet voldsrisiko.

Vi har hentet inn dokumenter, og arbeider nå med å finne en avgrensning og mulige temaer for undersøkelsen.

Målet er å være ferdig med undersøkelsen innen utgangen av 2022.