PDF-versjon opprettes. Dette kan ta litt tid.

Pasientsikkerhet for personer med alvorlig utviklingshemming

Sist oppdatert: 10/11/2023

Saksnummer: Sak 21/01415

Ukom har startet arbeidet med å undersøke hva som skjedde da en ung mann med alvorlig psykisk utviklingshemming døde. 

Saken er valgt fordi den representerer mange relevante tema knyttet til helse- og omsorgstjenester til personer med alvorlig utviklingshemming.  

Vi vil se på oppfølging av og samhandling med mannen, hans pårørende og familie, sykehusene han var innlagt på og kommunen han bodde i. Målet er å forstå bakenforliggende årsaker til at hendelser som denne kan skje. 

I starten jobber vi med å innhente informasjon og dokumentasjon om saken og temaet.