PDF-versjon opprettes. Dette kan ta litt tid.

Pasientsikkerhet for personer med alvorlig utviklingshemming

Sist oppdatert: 16/02/2024

Saksnummer: Sak 21/01415

Ukom har startet arbeidet med å undersøke hva som skjedde da en ung mann med alvorlig psykisk utviklingshemming døde. 

Saken er valgt fordi den representerer mange relevante tema knyttet til helse- og omsorgstjenester til personer med alvorlig utviklingshemming.  

Vi vil se på oppfølging av og samhandling med mannen, hans pårørende og familie, sykehusene han var innlagt på og kommunen han bodde i. Målet er å forstå bakenforliggende årsaker til at uønskede hendelser skjer. 

Vi har samlet skriftlig dokumentasjon fra ulike kilder og satt oss inn i tematikken helse- og omsorgstjenester til personer med alvorlig utviklingshemming.
Vi intervjuer pårørende, helsepersonell og andre involverte for å samle ytterligere informasjon.

Målet er å belyse forhold som kan forklare hvordan uønskede hendelser kan skje, og hva vi kan lære av det. 
 

 
 

I starten jobber vi med å innhente informasjon og dokumentasjon om saken og temaet.