PDF-versjon opprettes. Dette kan ta litt tid.

Ukom vil undersøke tragedien i Tromsø

Sist oppdatert: 15/06/2021

Saksnummer: Sak 19-00687

Om saken:

Hvordan helse- og omsorgstjenesten kan bidra til å forebygge lignende hendelser, er Ukoms hensikt med å gå inn i tragedien i Tromsø.

Etter samråd med familien, gjennom ektefellens bistandsadvokat, har Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten (Ukom) besluttet å sette i gang en undersøkelse rundt hendelsen i Tromsø

Mandag 2. desember ble en 27 år gammel kvinne og tre barn hentet livløse opp fra sjøen. Kvinnen og de to eldste barna døde. Hendelsen etterlater seg mange spørsmål som vi som kommisjon vil gå inn i. Vår oppgave blir å søke svar på hvordan dette kunne skje og hva vi som samfunn med våre helse- og omsorgstjenester kan gjøre for å forebygge lignende tragedier.

Ifølge foreløpige obduksjonsrapporter døde moren og døtrene av drukning og alvorlig nedkjøling. Kvinnen er siktet for drap og drapsforsøk. Politiet må gjennomføre sin innledende etterforskning. Ukom avventer i første omgang klarsignal derfra før vi starter vårt arbeid med saken.

Familien er flyktninger fra Sudan og gjenforent i Tromsø i 2017. Moren deltok i introduksjonsprogrammet for flyktninger og lærte norsk ved voksenopplæringen. Faren kom til Norge i 2015.

Vi har utarbeidet rapportutkast. Nå har vi dialog med Tromsø kommune, yrkes- og interesseorganisasjoner og med fag- og kompetansemiljø om våre funn og forslag til anbefalinger.

Rapporten vil bli publisert 15.juni 2021.

Ukom har gjennomført en bred informasjonsinnhenting gjennom intervjuer med blant annet ansatte i kommunen, pårørende og andre flyktninger. I tillegg har vi mottatt skriftlig dokumentasjon fra kommune og politi. Dette materialet blir nå gjennomgått, bearbeidet og analysert.

Vi har blitt kjent med kvinnen og hennes familie. Mye av dette er sensitiv informasjon som vi ikke kan gå ut med i en offentlig rapport.

Informasjonen har også gitt oss innsikt i hvilken sårbar situasjon kvinner er i når de kommer nye til landet gjennom familiegjenforening. Det er behov for økt oppmerksomhet på at disse kvinnene utgjør en særlig sårbar gruppe. I det videre arbeidet ser vi på hva som kan ha betydning for å forebygge og fange opp kvinner som har det vanskelig.

Politiet er nå ferdige med sine undersøkelser. Ukom har startet intervjuer med involverte tilknyttet tjenestene i kommunen.

I forkant av disse samtalene har Ukom samarbeidet med blant andre fageksperter innen flyktningehelse, integrering og kulturforståelse.

Ukom starter nå arbeidet med å undersøke hva som skjedde forut for at kvinnen og hennes tre barn ble funnet livløse i sjøen.

Selv om politiet ikke er ferdige med etterforskningen, har vi fått oversendt etterforskningsdokumentene. Gjennomgangen av det omfattende materialet vil gi oss et bilde av hendelsen. Deretter vil Tromsø kommune bli kontaktet for dialog rundt gjennomføringen av undersøkelsen.