PDF-versjon opprettes. Dette kan ta litt tid.

Undersøker drap begått av psykisk syke

Saksnummer: 20-6

Om saken:

Ukom har startet en undersøkelse knyttet til pasienter med alvorlige psykiske lidelser som begår drap.

Denne undersøkelsen dreier seg om en pasient som ble utskrevet fra det psykiske helsevernet og som seinere begikk et drap.

Ukom undersøker omstendighetene rundt utskrivingen.

Hensikten med undersøkelsen er å kartlegge bakenforliggende årsaker og se etter læringspunkter som kan forebygge lignende hendelser. 

Rapporten blir publisert 15. desember 2021. 

Vi er i sluttfasen av rapportskrivingen og diskuterer våre funn og anbefalinger med involverte aktører, aktuelle fagmiljø, og fagorganisasjoner.