PDF-versjon opprettes. Dette kan ta litt tid.

Undersøker samhandling ved uavklart diagnose

Saksnummer: Sak 20- 00729

Om saken:

Undersøkelsen tar utgangspunkt i en mann på 73 år som døde av kreft.

Mannen gikk lenge før han fikk riktig diagnose. Det førte til at han ikke fikk målrettet kreftbehandling.

Ukom ønsker med denne saken å se på samhandling rundt pasienter med uavklart diagnose i helsevesenet.

Ansvarsfordelingen mellom spesialiserte avdelinger på sykehus og mellom kommune og sykehus er aktuelle tema som undersøkelsen kan ta for seg.

Databearbeidelse- og analyse

Vi har gjennomført intervju med pårørende, helsepersonell og ledere. Vi har kartlagt hvordan 12 helseforetak gjennomfører "Diagnostisk pakkeforløp for pasienter med uspesifikke symptomer på alvorlig sykdom som kan være kreft." Her er det store variasjoner. Vi er nå i gang med å analysere data som er samlet inn. Koronarestriksjoner gjør at undersøkelsen tar mer tid enn planlagt.

Datainnsamling

Vi har opprettet kontakt/samarbeid med sykehus, fastlege og kommune. Vi arbeider nå med å innhente og systematisere informasjon, og vil foreta intervjuer med involverte som kan bidra til å beskrive hendelsesforløpet.

Oppstart

Ukom har bestemt å iverksette undersøkelse. Berørte parter, pasienter, pårørende, brukere og innvoterte i helsetjenesten informeres.