PDF-versjon opprettes. Dette kan ta litt tid.

Får personer med psykose somatisk helsehjelp i tide?

Undersøkelsen starter etter at en kvinne med psykose og akutt hjerteinfarkt døde på sykehus. Vi ser nærmere på somatisk behandling til personer med alvorlig psykisk sykdom.

Ukom startet arbeidet med undersøkelsen i januar, og den er knyttet til personer med psykose som trenger akutt somatisk helsehjelp.

En kvinne med psykoselidelse hadde klare tegn til hjerteinfarkt. Hun ble akutt innlagt i en institusjon for psykisk helsevern. Hun fikk hjertestans og døde. Ukom undersøker omstendighetene rundt og omfanget av hendelsen, for eksempel akuttmedisinsk hjelp i kommunen, innleggelsesprosessen og oppholdet på sykehuset.

Vi planlegger å se etter bakenforliggende årsaker, og se etter læringspunkter som kan forebygge alvorlige hendelser i somatisk akuttmedisin for denne pasientgruppen.  

Følg arbeidet med undersøkelsen