PDF-versjon opprettes. Dette kan ta litt tid.

Betalingsvansker – en pasientsikkerhetsrisiko

Dårlig personlig økonomi og betalingsvansker kan forverre helsetilstanden hos kronisk syke, og kan stå i veien for god helsehjelp.

Vi har sett nærmere på praksisen knyttet til "ikke-møtt"-gebyr som gir utfordringer, både for pasienter og helsetjenesten. Det viser vår nye rapport "Betalingsvansker – en pasientsikkerhetsrisiko".

Undersøkelsen tar utgangspunkt i historien til en ung mann. Han tok livet sitt etter flere år med betalingsvansker og sykdom. I brevet han etterlot seg, forteller han at han ønsker å leve, men at han ikke orket mer. Han hadde flere ganger fortalt behandlere i helsetjenesten at betalingsvansker og skam knyttet til dårlig økonomi var en av årsakene til manglede livslyst. Etter dødsfallet ble en eske med ubetalte regninger, purringer, inkassovarsler og rettslige fordringer funnet hos mannen. Hovedvekten av kravene kom fra helsetjenesten, og flere av kravene var opprinnelig "ikke møtt"-gebyrer.  

Webinar - presentasjon av rapporten

Du kan også webinaret, med tilpasning til full skjerm (vimeo)

Les rapporten

Les også artikkelen: Betalingsvansker er en pasientsikkerhetsrisiko