PDF-versjon opprettes. Dette kan ta litt tid.

Ny rapport: Pasientsikkerhet ved nye kirurgiske og invasive metoder

Rapporten "Historien om operasjonsmetoden taTME i Norge. Pasientsikkerhet ved nye kirurgiske og invasive metoder" er lansert. Les rapporten og se webinaret.

Rapporten tar utgangspunkt i utprøvingen av en ny operasjonsmetode for endetarmskreft (taTME) i Norge.

Webinar og presentasjon av rapporten

Se webinar, med tilpasning full skjerm (vimeo)

Les rapporten

I perioden 2014-2018 ble en ny operasjonsmetode for endetarmskreft, såkalt transanal total mesorektal eksisjon (taTME), tatt i bruk ved syv norske sykehus. 157 pasienter med endetarmskreft ble operert før metoden ble stoppet høsten 2018 på grunn av økt fare for komplikasjoner og tilbakefall, sammenlignet med tradisjonell behandlingsmetode. 

I rapporten peker vi på flere læringspunkter. De handler blant annet om pasientmedvirkning, lederansvar, og beslutningsprosessene rundt utprøving av nye kirurgiske metoder.

Læringspunktene er aktuelle for alle fagdisipliner i spesialisthelsetjenesten som utvikler, og tar i bruk nye behandlingsteknikker.

Les også artikkelen:
Beslutningsprosessene rundt nye kirurgiske metoder er ikke trygge nok.