PDF-versjon opprettes. Dette kan ta litt tid.

Skal undersøke håndtering av lege-midler i kommunen

Hensikten er å få fram hvordan kommunene kan sikre trygg bruk av legemidler hos brukere av sine helse- og omsorgstjenester. 

Ukom har besluttet å undersøke legemiddelhåndtering i én utvalgt kommune.

Formålet med undersøkelsen er å belyse hvordan helsetjenesten kan trygge de områdene innen legemiddelbehandlingen som innebærer risiko for pasient- og brukersikkerheten.

Vi har mottatt flere titalls varsler om alvorlige hendelser knyttet til håndtering av legemidler. Disse handler om at medisiner er gitt til feil pasient, i for høy dose, at medikamentet er forvekslet eller at bruken ikke blir evaluert. 

Utfallet har i mange tilfeller vært fatalt. 

En stor del av varslene gjelder alvorlige hendelser i den kommunale helse- og omsorgstjenesten. 

Abonner på nytt eller oppdatert innhold