PDF-versjon opprettes. Dette kan ta litt tid.

Ukom vil undersøke Frosta-saken 

Ukom har bestemt å starte en uavhengig undersøkelse av Frosta-saken. Saken gjelder en lege som er under etterforskning av politiet for alvorlige seksuelle overgrep mot mange kvinnelige pasienter. Ukoms undersøkelse skal se på rollen til kommunen, Statsforvalteren og Statens helsetilsyn i tilknytning til saken. Spørsmålet er hva lokale og nasjonale myndigheter kan lære av en varslet, vedvarende trussel mot pasientsikkerheten, som skal ha fått pågå over flere år. 

Basert på informasjonen som er kommet fram i offentligheten, framstår hendelsene i Frosta kommune som svært alvorlige. Mange kvinnelige pasienter skal være utsatt for seksuelle overgrep, og dette skal ha pågått over år. I politietterforskningen har minst 90 kvinner status som fornærmet. Statens helsetilsyn har nå inndratt legens autorisasjon, og åpnet tilsyn mot Frosta kommune.

Pål Iden, direktør Ukom(Foto Elisabeth Tønnessen).jpg
Pål Iden, direktør i Ukom.

– Vi har informert Frosta kommune, Statsforvalteren i Trøndelag og Statens helsetilsyn om at Ukom vil starte en uavhengig gransking. Vi skal kartlegge hvordan de kontrollinstansene som skal forebygge hendelser som dette har fungert, sier Pål Iden, direktør i Ukom.

I beslutningen om å starte en undersøkelse har Ukom også lagt vekt på at kommunen og pasientstemmer tar til orde for en uavhengig og bredere granskning av hvordan varslene ble håndtert av tilsynsmyndigheten. De mener at rollen til Statens helsetilsyn og Statsforvalteren må granskes, i tillegg til kommunens rolle.

– Målet med Ukoms undersøkelsen er å se hva vi kan lære av en hendelse som dette, og hvordan vi kan forebygge at alvorlige pasientsikkerhetstrusler kan pågå over tid, uten at myndighetene griper inn. Spørsmålet er hvordan vi kan få virksomme kontrollmekanismer som kan avverge alvorlige overgrep i helse- og omsorgstjenesten, sier Iden

Det er kjent at det finnes flere andre hendelser hvor helsepersonell har vist grenseoverskridende adferd over lang tid uten at kontrollmekanismer har slått inn.

Ukom har ikke tatt stilling til om erfaringer fra andre hendelser skal trekkes inn i undersøkelsen. 

Arbeidet med undersøkelsen starter over sommeren

Ukom starter arbeidet med å granske Frosta-saken i løpet av høsten. Bakgrunnen er den pågående politietterforskningen. 

– Politiets etterforskning av saken har førsteprioritet. Før vi setter i gang vår undersøkelse, og underveis i denne, må vi ha en tett dialog med politiet for å sikre at ikke vi forstyrrer politiets arbeid, sier Iden.

Pasienter og andre som kan ha opplysninger knyttet til saken bør ta direkte kontakt med politiet. 

Ukom kan, ut fra et sikkerhetsfaglig perspektiv, undersøke alle nivå og alle aktører i helse- og omsorgstjenesten, også forvaltnings- og myndighetsnivå. Ukoms oppdrag er å gi anbefalinger til lovgiver, departement, direktorat og tilsyn.
 

Kontakt for kommentarer:

Portrettbilde Pål Iden

Direktør

Pål Iden

Telefon

+47 94 83 91 90