PDF-versjon opprettes. Dette kan ta litt tid.

Undersøker drap begått av psykisk syke

Ukom arbeider med en undersøkelse knyttet til pasienter med alvorlige psykiske lidelser som begår drap.

Denne undersøkelsen dreier seg om en pasient som ble utskrevet fra det psykiske helsevernet og som seinere begikk et drap. 

Ukom undersøker omstendighetene rundt utskrivingen.

Hensikten med undersøkelsen er å kartlegge bakenforliggende årsaker og se etter læringspunkter som kan forebygge lignende hendelser.  

I forbindelse med undersøkelsen gjennomfører Ukom også en kartlegging av rutiner rundt innleggelse av mulig psykotiske og farlige personer. Dette gjøres i form av en enkel spørreundersøkelse på telefon.

Abonner på nytt eller oppdatert innhold