PDF-versjon opprettes. Dette kan ta litt tid.

Undersøker samhandling ved uavklart diagnose

Den lange tiden før en kreftsyk mann fikk rett diagnose og behandling er grunnlaget for undersøkelsen.

Undersøkelsen tar utgangspunkt i en mann på 73 år som døde av kreft. Han gikk lenge før han fikk riktig diagnose. Det førte til at han ikke fikk målrettet kreftbehandling.

Ukom ønsker med denne saken å se på samhandling rundt pasienter med uavklart diagnose i helsevesenet.

Ansvarsfordelingen mellom spesialiserte avdelinger på sykehus og mellom kommune og sykehus er aktuelle tema som undersøkelsen kan ta for seg.

Abonner på nytt eller oppdatert innhold