PDF-versjon opprettes. Dette kan ta litt tid.

Webinar: Helsehjelp til personer med alvorlig psykisk lidelse og voldsrisiko

Vi har undersøkt helsehjelpen gjerningsmannen på Kongsberg fikk i årene før drapene i 2021. Undersøkelsen viser at myndighetene trenger å avklare hvem som har ansvaret for å gi helsehjelp og samtidig forebygge vold hos personer med alvorlige psykiske lidelser. 

Hele samfunnet ble rammet etter fem drap og elleve drapsforsøk på Kongsberg 13. oktober 2021. Gjerningsmannen ble dømt til tvungent psykisk helsevern. Ukom har undersøkt helsehjelpen han fikk i årene før tragedien. Hensikten er å bidra til å forebygge at lignende skjer igjen. 

Vår rapport dreier seg om helsehjelp til personer med alvorlig psykisk lidelse og voldsrisiko. Vi har også sett på hvordan helsetjenesten kan ivareta de pårørende og sikre deres rett til å medvirke.

I webinaret presenterer vi funn og anbefalinger fra vår nye rapport.

Webinar – presentasjon av rapporten


 

Du kan også webinaret, med tilpasning til full skjerm (Vimeo).

Les rapporten: "Helsehjelp til personer med alvorlig psykisk lidelse og voldsrisiko"

Les også artikkelen: Bedre helsehjelp gjennom tydeligere ansvar