PDF-versjon opprettes. Dette kan ta litt tid.

Webinar: Somatisk helse hos pasienter med alvorlig psykisk lidelse

Vi presenterer rapporten «Somatisk helse hos pasienter med alvorlig psykisk lidelse». Rapporten handler om hvordan somatisk helse ivaretas hos pasienter med alvorlig psykisk sykdom.

I rapporten blir vi kjent med Inger. Hun hadde en alvorlig psykisk sykdom og døde av hjerteinfarkt. Da hun ble akutt hjertesyk, tok det to dager fra 113 ble kontaktet til hun ble innlagt på sykehus. Selv om undersøkelser viste tegn på hjerteinfarkt, ble hun innlagt i psykisk helsevern. To dager etter innleggelsen ble hun funnet på gulvet med hjertestans, og livet stod ikke til å redde. Rapporten peker på flere forhold som førte til at helsehjelpen ble forsinket og ikke tilstrekkelig ivaretok behovet for behandling.

Ingers historie er ikke unik. Den er representativ og illustrerer utfordringer knyttet til somatisk helse hos pasienter med alvorlig psykisk lidelse. Bakgrunnen for rapporten er flere varsler til Ukom, inkludert Ingers, om mangelfull oppfølging og behandling av somatisk helse hos pasienter med alvorlig psykisk sykdom.

Se webinar - presentasjon av rapporten

Du kan også webinaret, med tilpasning til full skjerm (Vimeo).

Les rapporten: Somatisk helse hos pasienter med alvorlig psykisk lidelse
Les også artikkelen: Somatisk sykdom blir oversett hos personer med psykiske lidelser