PDF-versjon opprettes. Dette kan ta litt tid.

XArtikkel test

Lorem Ipsum er rett og slett dummytekst fra og for trykkeindustrien. Lorem Ipsum har vært bransjens standard for dummytekst helt siden 1500-tallet, da en ukjent boktrykker stokket en mengde bokstaver for å lage et prøveeksemplar av en bok.

 

sdfsdf

Det er et velkjent faktum at lesere distraheres av lesbart innhold på en side når man ser på dens layout. Poenget med å bruke Lorem Ipsum er at det har en mer eller mindre normal fordeling av bokstaver i ord, i motsetning til 'Innhold her, innhold her', og gir inntrykk av å være lesbar tekst.sdf

Hvor får jeg tak i det?

Mange webside- og sideombrekkingsprogrammer bruker nå Lorem Ipsum som sin standard for provisorisk tekst, og et søk etter 'Lorem Ipsum' vil avdekke mang en uferdig webside. Ulike versjoner har sprunget frem i senere år, noen ved rene uhell og andre mer planlagte (med humor o.l.).

På ungdomsskolen øker problemene. Jonas får skolefravær. «I tiende var han mer hjemme enn på skolen. Han klarte ikke levere og fikk rett og slett for store kunnskapshull», forteller mor. I PP-tjenesten har en ny saksbehandler overtatt ansvaret for Jonas. Saksbehandleren er bekymret over skolefraværet. Jonas kommer seg ikke opp og til skolen om morgenen.

Det prøves ut tydeligere avtaler !

Det prøves ut tydeligere avtaler rundt spille- og leggetid hjemme, men resultatet er ikke oppløftende. På skolen skal det være møter med Jonas hver uke, men han møter ikke opp. Derfor henvender kontaktlæreren seg til helsesykepleieren på skolen. Helsesykepleieren har noen samtaler med Jonas. Hun snakker også med kontaktlæreren og foreldrene. Hensikten er å bedre døgnrytmen, slik at han kommer seg opp og til skolen. «Jeg møtte en imøtekommende, litt umoden ungdom som levde i nået. Jeg fant ingen spesielle belastninger eller noe jeg følte var sårbart hos ham, men jeg syntes han var vanskelig å finne ut av. Fordi han ofte ikke var på skolen de to dagene i uka jeg var der, var det litt vanskelig for meg å komme i posisjon til samtale med ham», sier helsesykepleieren.

Det er et velkjent faktum at lesere distraheres av lesbart innhold på en side når man ser på dens layout.

Mye av dette er?

Vi har blitt kjent med kvinnen og hennes familie. Mye av dette er sensitiv informasjon som vi ikke kan gå ut med i en offentlig rappor.

Det er et velkjent faktum at lesere distraheres av lesbart innhold på en side når man ser på dens layout. Poenget med å bruke Lorem Ipsum er at det har en mer eller mindre normal fordeling av bokstaver i ord.
Lorem Ipsum er rett og slett dummytekst fra og for trykkeindustrien. Lorem Ipsum har vært bransjens standard for dummytekst helt siden 1500-tallet.

Abonner på nytt eller oppdatert innhold