PDF-versjon opprettes. Dette kan ta litt tid.

Pasientsikkerhet ved nye kirurgiske og invasive metoder

Vår undersøkelse tar for seg metoden transanal total mesorektal eksisjon (taTME) som ble tatt i bruk ved syv norske sykehus i perioden 2014 -2018. Den ble brukt som primæroperasjon for endetarmskreft ved disse sykehusene.

 

Historien om taTME i Norge er en viktig påminnelse om at terskelen bør være lav for at ny operasjonsteknikk, bruk av nytt teknisk utstyr eller ny organisering av en prosedyre, er å anse som utprøving av en ny metode. 

Til deg som skal holde presentasjonen/bruke lysarkene

Det er fordel å ha kjennskap til rapporten, men lysarkene er ment å være selvforklarende.

Presentasjonen kan brukes uten at det kreves mye forarbeid. Bruk hele eller deler av presentasjonen etter behov og ønske.

Les rapporten

Ta gjerne kontakt om du trenger mer informasjon.