PDF-versjon opprettes. Dette kan ta litt tid.

Undersøkelse etter drukningstragedien i Tromsø

Rapporten identifiserer flyktninger som har fått opphold i Norge med familiegjenforening som en spesielt sårbar gruppe. Vi belyser forhold som kan ha betydning for om helse- og omsorgstjenestene kommer i posisjon til å forebygge og hjelpe.
 

Ukoms undersøkelse søker å gi svar på hvorfor vi ikke alltid klarer å fange opp dem som trenger hjelp.

Materiell

Les rapporten

Ta gjerne kontakt for mer informasjon.

Kontakt

Portrettbilde Marianne Løland

Seniorrådgiver

Marianne Løland

Telefon

+47 46 61 13 92