PDF-versjon opprettes. Dette kan ta litt tid.

Ansatte

Portrettbilde Pål Iden

Direktør

Pål Iden

Pål er lege og spesialist i samfunnsmedisin.

Pål har vært direktør siden mai 2018. Han har bakgrunn som praktiserende lege og leder i kommune- og spesialisthelsetjenesten. Han har tidligere også jobbet som fylkeslege i Telemark og Rogaland. I tillegg har han vært assisterende fagdirektør i Helse Vest RHF. Der hadde han ansvar for overordnet faglig styring av spesialisthelsetjenesten i regionen. 

Telefon

+47 94 83 91 90

Portrettbilde Åshild Vistnes van der Veen

Assisterende direktør

Åshild Vistnes van der Veen

Åshild er jurist.

Åshild har erfaring som privatpraktiserende advokat og har også jobbet som dommerfullmektig. Hun har mange års erfaring med tilsyn og klagesaksbehandling innen helse, omsorg, barnevern, vergemål og voldsoffererstatning hos Fylkesmannen i Rogaland. De siste årene var hun assisterende direktør. I tillegg har hun vært nemndsleder i Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker i Rogaland.
 

Telefon

+47 94 03 03 04

Portrettbilde Stine Marit Moen

Leder medisin og helsefag

Stine Marit Moen

Stine Marit er lege, spesialist i nevrologi og har doktorgrad om multippel sklerose. Hun har vært forsker og førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo (UiO). Stine Marit har mange års erfaring fra arbeid ved flere sykehus, blant annet Oslo universitetssykehus (OUS). Hun har vært medisinsk ansvarlig og leder for forskning og utvikling innen spesialisert rehabilitering; og jobbet aktivt med fagutvikling, kunnskapsbasert praksis og kvalitet i spesialisthelsetjenester.

Telefon

+47 92 04 37 73

Portrettbilde Hanne Løvereide Årstad

Juridisk fagdirektør

Hanne Løvereide Årstad

Hanne er jurist.

Hanne har arbeidet på statlig og kommunalt nivå, blant annet i Helse Vest RHF og i Stavanger kommune. I tillegg ledet hun sekretariatet for Kommunal Oppreisningsordning i Rogaland for personer som hadde vært utsatt for overgrep eller uverdige omsorgsforhold i barnevernet. Hun har også arbeidet hos Fylkesmannen i Rogaland og vært lektor ved Høgskolen i Stavanger i avdeling for helse- og sosialfag.

Telefon

+47 45 03 52 55

Portrettbilde Synnøve Serigstad

Leder for relasjon og læring/kvalitetsforbedring og implementering

Synnøve Serigstad

Synnøve er statsviter.

Synnøve har hovedfag i administrasjon- og organisasjonsvitenskap. I tillegg har hun utdanning og erfaring innen forbedringsmetodikk og implementering. Synnøve har jobbet i helseforvaltningen med pasientsikkerhet og kontinuerlig forbedring av helsetjenestene. Hun har ledet arbeid med pasientsikkerhet i Helse Vest RHF. En del av dette dreide seg om å følge opp det nasjonale programmet "I trygge hender 24/7."

Telefon

+47 41 53 38 11

Portrettbilde Anne May Skansen Sønstabø

Leder for drift og administrasjon

Anne May Skansen Sønstabø

Anne May er siviløkonom.

I tillegg til å være siviløkonom fra NHH, har Anne May også utdanning i helseøkonomi. Hun har jobbet med økonomi og styringsinformasjon i spesialisthelsetjenesten og i Helse Vest. Der har hun i tillegg arbeidet med utvikling av finansieringsmodeller for sykehusene på Vestlandet. Hun også erfaring fra Sola kommune og Kommunal- og regionaldepartementet.

Telefon

+47 41 53 38 26

Portrettbilde Terese Haaland

Senior kommunikasjonsrådgiver

Terese Haaland

Telefon

+47 97 03 63 43

Portrettbilde Marius Steinmo

Administrasjonskonsulent

Marius Steinmo

Telefon

+47 45 61 88 70

Ansatte

Innholdsfortegnelse

 

Ansatte 

Her finner du informasjon om oss som jobber i Ukom.

Ukom er har en tverrfaglig sammensatt stab med 21 fulltidsansatte og 6 kliniske ansatte som jobber deltid i Ukom. 

Portrettbilde Pål Iden

Direktør

Pål Iden

Telefon

+47 94 83 91 90

Portrettbilde Åshild Vistnes van der Veen

Assisterende direktør

Åshild Vistnes van der Veen

Telefon

+47 94 03 03 04

Portrettbilde Hanne Løvereide Årstad

Juridisk fagdirektør

Hanne Løvereide Årstad

Telefon

+47 45 03 52 55

Portrettbilde Anne May Skansen Sønstabø

Leder for drift og administrasjon

Anne May Skansen Sønstabø

Telefon

+47 41 53 38 26

Portrettbilde Synnøve Serigstad

Leder for relasjon og læring/kvalitetsforbedring og implementering

Synnøve Serigstad

Telefon

+47 41 53 38 11

Portrettbilde Anne-Mette Espe

Seniorrådgiver

Anne-Mette Espe

Telefon

+47 95 84 57 13

Portrettbilde Ingrid Dirdal

Seniorrådgiver

Ingrid Dirdal

Telefon

+47 41 43 64 00

Portrettbilde Lucy Jegtnes

Seniorrådgiver

Lucy Jegtnes

Telefon

+47 40 46 66 53

Portrettbilde Kristin Osland Lexow

Seniorrådgiver

Kristin Osland Lexow

Telefon

+47 90 95 49 26

Portrettbilde Kristine Lock

Seniorrådgiver

Kristine Lock

Telefon

+47 47 35 40 62

Portrettbilde Dag Erik Lutnæs

Seniorrådgiver

Dag Erik Lutnæs

Telefon

+47 92 05 65 16

Portrettbilde Marianne Løland

Seniorrådgiver

Marianne Løland

Telefon

+47 46 61 13 92

Portrettbilde Olav Toai Duc Nguyen

Seniorrådgiver

Olav Toai Duc Nguyen

Portrettbilde Knut Magne Kolstadbråten

Seniorrådgiver

Knut Magne Kolstadbråten

Portrettbilde Salwan Al-ani

Seniorrådgiver

Salwan Al-ani

Portrettbilde Satish Arora

Seniorrådgiver

Satish Arora

Portrettbilde Andreas Mastroanni

Seniorrådgiver

Andreas Mastroanni