PDF-versjon opprettes. Dette kan ta litt tid.

Årsmeldinger

Årsrapporten gir en kort, samlet oversikt over resultater, satsingsområder, virksomhet og ressursbruk i Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten.