PDF-versjon opprettes. Dette kan ta litt tid.

Barn og unge psykiske helse ett år inn i pandemien

Ved starten av 2020 pågikk en faglig diskusjon rundt situasjonen innen psykisk helse for barn og unge i Norge. Ukom har mottatt bekymringsmeldinger fra ulike deler av landet om et helsetilbud under stort press.

For å skaffe en nasjonal oversikt over risikobildet, har Ukom hatt dialog med spesialisthelsetjenesten, utvalgte kommuner, pasient-, bruker- og pårørendeorganisasjoner. I undersøkelsesprosessen har vi mottatt kvantinative lokale og nasjonale data, sammen med kvalitative beretninger. 

Det vi fant presenterte vi som et webinar 25. mars. 

Her kan du se opptak av webinaret som ble stramet via Facebook. 

Her kan du se budskapet Ukom presenterte på webinaret.

Foto, Toa Heftiba, Unsplash

Last ned / skriv ut: