PDF-versjon opprettes. Dette kan ta litt tid.

Kontrollmetoder for plassering av nasogastrisk ernæringssonde

Rapport 4-2021