PDF-versjon opprettes. Dette kan ta litt tid.

Ungdom med uavklart tilstand

10 Materiell for læring og forebygging

Opplæringsmateriellet gir overblikk over hendelsen, våre funn og anbefalinger om hva som kan gjøres for å forebygge lignende alvorlige hendelser. Vi ønsker at undersøkelsene våre skal bidra til læring, endring og forbedring av samhandling, systemer, rutiner, praksis og lovverk i helse- og omsorgstjenesten.

Materiellet kan brukes av dere som jobber på tilsvarende områder i helse- og omsorgstjenesten. Presentasjonen er rik på informasjon, slik at de kan brukes uten at det kreves mye forarbeid. Bruk hele eller deler av presentasjonen etter ditt eget ønske og behov.

 

Ta gjerne kontakt om du trenger mer informasjon.

Last ned

Ungdom med uavklart tilstand - materiell for læring og forbedring (presentasjon - pdf)

 

Last ned / skriv ut:

Kontaktperson for denne undersøkelsen

Portrettbilde Ingrid Dirdal

Seniorrådgiver

Ingrid Dirdal

Ingrid har bakgrunn som sykepleier.

Ingrid har hovedfag i helsefag fra Universitetet i Bergen. Hun har jobbet både som sykepleier og høgskolelektor i helsefag i Stavanger. Ingrid har også arbeidet som rådgiver innen helse hos Fylkesmannen og i Stavanger kommune. Før hun begynte i Ukom, hadde hun regionale og nasjonale oppgaver som seniorrådgiver i Helse Vest RHF.

Telefon

+47 41 43 64 00