PDF-versjon opprettes. Dette kan ta litt tid.

Kunnskap om risikofaktorer for selvmord er viktig

Selvmord er en folkehelseutfordring og et samfunnsproblem. Ofte rammer det den enkelte og de nærmeste hardt og brutalt. Kunnskap og åpenhet om selvmord er viktig for å gi hjelp, og for å kunne forebygge.

I Norge dør over 600 personer av selvmord hvert år, og trolig er det flere tusen som forsøker å ta sitt eget liv. Verdensdagen for selvmordsforebygging 10. september er en viktig påminnelse om at arbeidet må fortsette.

– Kunnskap om risikofaktorer for selvmord er sentralt i arbeidet for å forebygge og bidra til en bedre folkehelse.  I flere av våre undersøkelser ser vi at selvmord er et trist og alvorlig utfall. Vi har ingen å miste, og temaet er viktig, også i et pasientsikkerhetsperspektiv, sier Pål Iden, direktør i Ukom.

Flere av våre undersøkelser tar utgangspunkt i selvmordshendelser, enten hos innlagte pasienter i psykisk helsevern eller hos pasienter som ikke er fanget opp. Undersøkelsene peker på ulike risikofaktorer og gir anbefalinger som kan bidra til å forebygge selvmord. 

Sentrale undersøkelser

Arbeider med nye undersøkelser knyttet til temaet selvmord

Det er dokumentert at en kaotisk personlig økonomi kan være en risikofaktor knyttet til selvmord. Vi er nå i gang med en ny undersøkelse med dette som tema etter en konkret hendelse. I tillegg arbeider vi med en undersøkelse hvor vi ser nærmere hva som kan være god hjelp for fortvilte, selvmords-truede pasienter som henvender seg til ambulansetjenesten, igjen og igjen.

Tirsdag 7. september arrangerte LEVE – Landsforeningen for etterlatte ved selvmord et seminar knyttet til Verdensdagen for selvmordsforebygging. Pål Iden deltok i debatten og holdt et innlegg om barn og unges psykiske helse ett år inn i pandemien.

Se opptaket fra seminaret, inkludert debatten om gjeld og økonomiske vanskeligheter som risikofaktorer for selvmord:
https://www.youtube.com/watch?v=Q5soCE9wMjY&t=5408s