PDF-versjon opprettes. Dette kan ta litt tid.

Utforming av skjermingsenheter i det psykiske helsevernet

Rapport 1-2021: En oppfølgningsrapport til Ukoms rapport 1-2020 "Dødsfall på en akuttpsykiatrisk sengepost - risikoforhold ved skjermingstiltak."

Sammendrag

Flere skjermingsenheter i det psykiske helsevernet i Norge er ikke tilpasset urolige og sårbare pasienter. Lokalene kan være for sterile, nedslitte eller usikret mot pasientskader. Helsemyndighetene har til nå i liten grad fulgt dette opp.

Uhensiktsmessige lokaler kan føre til mer støy og uro som er krevende å håndtere og kan føre til bruk av fysiske virkemidler både fra pasienter og ansatte. Dette kan gi økt risiko for skade for alle involverte. I noen tilfeller kan lite tilpassede lokaler føre til økt bruk av dempende medisiner, med økt risiko for pasientskader.

Det er ikke fastsatt noen minstekrav til hvordan skjermingsenheter skal være utformet. Pasientrom bør ha robust og trygg innredning. Ukom anbefaler å fastsette en faglig begrunnet minstestandard for fysisk utforming av skjermingsenheter. Minstestandarden bør beskrive hvordan pasientrom skal innredes, eksempelvis med fargebruk, møbler og utstyr. Dette bidrar til å ivareta pasientens behov for trygghet og verdighet.

Denne rapporten gir anbefalinger til helsemyndigheter og rettsinstanser. Institusjonene i det psykiske helsevernet, deres ansatte, pasienter, brukere og pårørende vil også ha nytte av rapporten.

1-2021.png

 

Les hele rapporten som PDF. 

 

Fortsett å lese:Bakgrunn for rapporten

Last ned / skriv ut: