PDF-versjon opprettes. Dette kan ta litt tid.
Kvinne med blå slør på hode, som står på en strand å ser ut over havet

Undersøkelse etter drukningstragedien i Tromsø

Hva kan vi lære om integrering og flyktninghelse?

2. desember 2019 døde en kvinne og to av døtrene hennes av drukning i Tromsø. Den tredje datteren ble alvorlig skadet. Kvinnen var fra Sør-Sudan og hadde fått opphold i Norge med familiegjenforening. Hun hadde bodd i Norge i litt over to år.

Hendelsen vakte stort engasjement i Tromsø, blant annet med fakkeltog, minnemarkering, innsamling av penger til de etterlatte og oppstart av sosiale lavterskeltilbud. Etter politiets etterforskning, konkluderte påtalemyndigheten at mor var gjerningsperson og at hun var alene om handlingen. Ettersom hun selv døde, ble straffesaken henlagt.

I rapporten har vi kalt kvinnen Sarah og ektefellen for Adam.

Undersøkelsen gir ikke sikre svar på hvorfor Sarah handlet som hun gjorde. Vi vil heller aldri få vite om hjelpeapparatet kunne ha fanget henne opp og om den alvorlige hendelsen kunne vært unngått.

En tragedie som dette skjer svært sjelden i Norge (2, 3). Ukom har valgt denne alvorlige hendelsen som et utgangspunkt for å undersøke bakenforliggende årsaker til at nyankomne flyktninger kan oppleve store belastninger og et ekstremt psykisk stress. Ingen i omgivelsene forsto at Sarahs tilværelse var uutholdelig.

Ukoms undersøkelse søker å gi svar på hvorfor vi ikke alltid klarer å fange opp dem som trenger hjelp. Rapporten identifiserer flyktninger som har fått opphold i Norge med familiegjenforening som en spesielt sårbar gruppe. Vi belyser forhold som kan ha betydning for om helse- og omsorgstjenestene kommer i posisjon til å forebygge og hjelpe.

Familiegjenforente og andre flyktninger er en uensartet gruppe (4). Vår rapport ser på situasjonen til kvinner fra lavinntektsland som har fått innvilget familiegjenforening med flyktning i Norge.

Rapporten henvender seg til medarbeidere, ledere, myndigheter og beslutningstakere med ansvar for helse- og omsorgstjenester og andre tjenester til flyktninger. Ansatte i barneverntjenesten, skole, barnehage samt andre med interesse for integrering og migrasjonshelse kan også ha nytte av rapporten.

 

3-2021.png

 

 

 

Les hele rapporten som pdf

Investigation following the traqic drowning in Tromsø(PDF)
What can ve learn about intergration and refugee health?

 

Fortsett å lese:Sammendrag

Last ned / skriv ut: