PDF-versjon opprettes. Dette kan ta litt tid.
Kvinne med blå slør på hode, som står på en strand å ser ut over havet

Undersøkelse etter drukningstragedien i Tromsø

11 Refleksjon og læring

Materiellet gir overblikk over hendelsen, våre funn og anbefalinger om hva som kan gjøres for å forebygge lignende alvorlige hendelser. Tanken er at dette skal bidra til refleksjon og læring.

Vi ønsker at undersøkelsene våre skal bidra til læring, endring og forbedring av samhandling, systemer, rutiner, praksis og lovverk i helse- og omsorgstjenesten.

Under finner du et sett med lysark som spesielt er laget og kan brukes av medarbeidere og ledere som jobber med flyktninger. Disse kan eksempelvis brukes i forbindelse med kvalitets- og forbedringsarbeid, til faglig oppdatering, og som grunnlag for diskusjon i personalmøter.

Til deg som skal holde presentasjonen/bruke lysarkene

Det er fordel å ha kjennskap til rapporten, men lysarkene er ment å være selvforklarende.

Presentasjonen er rik på informasjon, slik at den kan brukes uten at det kreves mye forarbeid. Bruk hele eller deler av presentasjonen etter eget behov og ønske.

Ta gjerne kontakt om du trenger mer informasjon.

Lysark og opplæringsmateriell - Undersøkelsen etter drukningstragedien i Tromsø. (pdf)

Webinar - presentasjon av rapporten

Last ned / skriv ut:

Kontaktperson for undersøkelsen

Portrettbilde Marianne Løland

Seniorrådgiver

Marianne Løland

Telefon

+47 46 61 13 92