PDF-versjon opprettes. Dette kan ta litt tid.

Webinar: "Ingen kan hjelpe meg"

Vi presenterer rapporten "Ingen kan hjelpe meg". Hvorfor ble Malin nødetatenes ansvar?

Rapporten tar utgangspunkt i historien til “Malin”. Malin gikk til regelmessig behandling i psykisk helsevern, men opplevde at ingen klarte å hjelpe henne. Når symptomtrykket var høyt på kveld og natt, ble Malin ofte nødetatenes ansvar. Pasienter som hyppig er i kontakt med nødetatene utfordrer hjelpeapparatet. Tilstandsbildet deres kan være sammensatt og utfordrende å forstå for de som skal hjelpe.

I rapporten har vi sett på mulige medvirkende faktorer og årsakssammenhenger i oppfølgingen av pasienter med komplekse tilstander.

Hvorfor opplevde Malin at ingen kunne hjelpe henne? Hvorfor er det vanskelig for helse- og omsorgstjenesten å følge opp pasienter med komplekse tilstander og hvorfor ble Malin nødetatenes ansvar? Dette er noen av temaene i rapporten.

Rapporten, funnene og anbefalingene blir presentert av Kristine Lock og Linn Merethe Bæra. Webinaret varer i vel 15 minutter.

Se webinar og presentasjon av rapporten

Du kan også se det via vår side på vimeo og eller på Ukoms facebookside.

Les rapporten: "Ingen kan hjelpe meg". Hvorfor ble Malin nødetatenes ansvar? 
Les også saken: Behov for mer målrettet helsehjelp for pasienter med komplekse tilstander