PDF-versjon opprettes. Dette kan ta litt tid.

Ny rapport: To år med pandemi – status for det psykiske helsetilbudet til barn og unge

Statusrapporten er lansert. Se webinaret og les rapporten. 

Utfordringene og presset i den psykiske helsehjelpen til barn og unge er ikke blitt mindre etter to år med pandemi. Det viser vår statusrapport. Flere barn og unge har fått et økt behov for psykisk helsehjelp, og presset på tjenestene kan utfordre pasientsikkerheten.

Statusrapporten er en oppfølging av fjorårets situasjonsbeskrivelse. Årets rapport viser at utfordringene i tjenestetilbudet for barn og unge ikke er blitt mindre.

Webinar og presentasjon av statusrapporten

Du kan også webinaret, med tilpasning til full skjerm (vimeo).

To år med pandemi – status for det psykiske helsetilbudet til barn og unge

I statusrapporten oppsummerer hvordan situasjonen for det psykiske helsetilbudet til barn og unge har utviklet seg nasjonalt, etter to år med pandemi. 

Kartleggingen omfatter kommunale tjenester, spesialisthelsetjenester og frivillige organisasjoners lavterskeltilbud.

Les statusrapporten

Les også artikkelen:
Presset på det psykiske helsetilbudet til barn og unge er fortsatt økende