PDF-versjon opprettes. Dette kan ta litt tid.

To år med pandemi – status for det psykiske helsetilbudet til barn og unge

Våren 2021 gjennomførte Ukom en kartlegging av situasjonen i tjenester og hjelpetilbud rettet mot barn og unge med behov for psykisk helsehjelp. Kartleggingen omfattet kommunale tjenester, spesialisthelsetjenester og frivillige organisasjoners lavterskeltilbud. Oppsummert fant vi at pandemien tydeliggjorde sårbarheter i et system som allerede fra før var under press.

Sårbarhetene i tjenestetilbudet til barn og unge med behov for psykisk helsehjelp, ble påpekt i rapporten "Ungdom med uavklart tilstand" som ble utgitt av Ukom høsten 2020.

Pandemien setter et forstørrelsesglass på eksisterende sårbarheter i systemet.

Fjorårets kartlegging av barn og unges psykiske helse beskrev en bølge av økt tilstrømning av pasienter, særlig innenfor tilstander som alvorlige spiseforstyrrelser og selvmordsproblematikk i de yngre aldersgruppene. På det tidspunktet kunne vi ikke si noe om hvor lang eller bratt bølgen kom til å bli. Nå når det har gått enda et år med pandemi og restriksjoner, ønsker vi å tegne et bilde av hvordan situasjonen har utviklet seg nasjonalt. Vi understreker at dette er en beskrivelse av situasjonen i helsetjenesten nå, og at det i kartleggingen ikke har vært et mål å finne årsaksforklaringer.

Barn og unge2_gutt i vinduet.jpg

 

Last ned / skriv ut: